მასწავლებლის მომზადების პროგრამაზე მიღება დაიწყო

  • მასწავლებლის მომზადების პროგრამაზე მიღება დაიწყო

    • 2020-08-26 17:21:36

    საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტი 2020-2021 სასწავლო წლისათვის აცხადებს აპლიკანტთა მიღებას მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე. საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის მსურველთა საბუთების მიღება იწარმოებს 2020 წლის 27 აგვისტოდან 29 სექტემბრის ჩათვლით, ყოველდღე, 10:00 საათიდან 18:00 საათამდე უნივერსიტეტის კანცელარიაში. საგანმანათლებლო პროგრამაზე მიღება ცხადდება შემდეგ მიმართულებებში: 1. ქართული ენა და ლიტერატურა (საბაზო და საშუალო საფეხური) 2. ისტორია (საბაზო და საშუალო საფეხური) 3. სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება ( დაწყებითი საბაზო და საშუალო საფეხური). აპლიკანტის მიერ მიმღებ კომისიაში წარმოსადგენი დოკუმენტაციის ნუსხა: ა) განცხადება და ანკეტა (შევსებული დანართი 1-ის და დანართი 2-ის შესაბამისად); ბ) პირადობის მოწმობის ასლი დედანთან ერთად; გ) მიმართულების შესაბამისი საგნის გამოცდის ჩაბარების დამადასტურებელი დოკუმენტი (გაცემული შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ); დ) ბაკალავრის, მაგისტრის და/ან მათთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დიპლომის (თანდართული დანართით) ნოტარიულად დამოწმებული ასლი ე) ორი ფოტოსურათი, ზომით 3X4–ზე, ელექტრონული ვერსია CD დისკზე; ვ) სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (სამხედრო აღრიცხვას დაქვემდებარებული პირებისთვის). მისაღები წერითი გამოცდა „პედაგოგიური ესე“ ჩატარდება 2020 წლის 28 სექტემბერს წერითი გამოცდის „პედაგოგიური ესეს“ თემის და შეფასების კრიტერიუმების გაცნობა შეგიძლიათ საკონტაქტო პირებთან. (გამოცდის დაწყების დრო - 10:00 საათი) საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტში. გამოცდის შედეგები გამოცხადდება 2020 წლის 30 სექტემბერს საპრეტენზიო განცხადებების მიღება - 2020 წლის 01 ოქტომბერს გამოცდის საბოლოო შედეგები გამოქვეყნდება 2020 წლის 2 ოქტომბერს, საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტის ვებგვერდზე, facebook გვერდზე და კანცელარიასთან არსებულ საინფორმაციო დაფაზე. მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე დაიშვება ეროვნული სასწავლო გეგმის შესაბამისი საგნის ( ქართული ენა და ლიტერატურა, ისტორია, ხელოვნება ) ბაკალავრის, მაგისტრის აკადემიური ხარისხის მქონე პირი, რომელსაც საგნობრივი კომპეტენცია დადასტურებული აქვს შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ ორგანიზებული გამოცდით. საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტში მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლა უფასოა საკონტაქტო პირები: გოგიტა მშვენიერაძე - 591 05 42 29 ეკატერინე გელენიძე - 595 17 14 65 ინეზა ფუტკარაძე - 591 40 81 90

დატოვეთ კომენტარი