დეკანი

აგრარულ მეცნიერებათა და ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტის დეკანი 

 

ეკონომისტი სოფლის მეურნეობის ბუღალტრულ აღრიცხვაში 

 

სონია ჩეჩელაშვილი 

 

საკონტაქტო: 

 

ტელ: 593129557

 

მეილი: biababeibi@mail.ru