სამეცნიერო-კვლევითი პროექტის შესარჩევი კონკურსის დებულება