მაგისტრატურის პროგრამებზე ჩარიცხულ პირთა სია

 • მაგისტრატურის პროგრამებზე ჩარიცხულ პირთა სია

  • 26 სექტემბერი, 2022

  ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის სასწავლო უნივერისტეტში 2022 წელს მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხულ პირთა სია

   

   

  ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტი

  სპეციალობა - ისტორია

  1. კირჩხელი დიანა
  2. ბერიძე თამთა
  3. ათაბაკი ნარიმან
  4. ბოლქვაძე ნიკა
  5. ვაშაყმაძე ნაირა
  6. შაქარიშვილი სულხან
  7. ჯეირან ჯაფარიძე
  8. კეჭაყმაძე ნანუკა
  9. შანთაძე ირმა
  10. მირანდა ხაჯიშვილი
  11. გორგილაძე ქეთევანი
  12. ჭაღალიძე დარიკო
  13. ლეილა მახარაძე
  14. ჯინჭარაძე საბა
  15. შოვნაძე თინათინი

   

  სპეციალობა- ფილოლოგია

  1. ქოქოლაძე მარიამ
  2. ბერიძე მარინა
  3. აბუსელიძე დარიკო
  4. მართალიშვილი მაია
  5. კირჩხელი თამუნა
  6. შარაბიძე ირაკლი
  7. მგელაძე თეონა
  8. ფარტენაძე ლანა
  9. გურგენიძე რუსუდან
  10. არძენაძე შორენა
  11. აბულაძე ციცინო
  12. აბაშიძე ცირა
  13. მანჯავიძე ქეთევან
  14. ირემაძე მაია
  15. ქათამაძე ასმათ
  16. შენგელია გვანცა
  17. ქათამაძე მარინა
  18. არძენაძე აიდა
  19. სულაბერიძე თამარ
  20. უმეთაძე სოფიკო
  21. მეგი დათუნაიშვილი
  22. ლამზირა კახაძე
  23. ნინელი გაბრუშიძე
  24. თეა აბულაძე
  25. იმედა წულუკიძე
  26. ია ტარიელაძე
  27. შავაძე დიანა
  28. ნაკაშიძე თამარ
  29. დოლიძე დარინა
  30. ალიმოვი დიანა
  31. კირკიტაძე ნონა
  32. გვარიშვილი ლელა
  33. აბაშიძე მაია

   

   

  სპეციალობა - ჟურნალისტიკა

  1. მარიამ მიქელაძე
  2. ჯაფარიძე ირინა

   

  სამართალმცოდნეობის და საჯარო მმართველობის ფაკულტეტი

   

  სპეციალობა- საჯარო მმართველობა

  1. მახაჭაძე მაკა
  2. ზოიძე დავით
  3. შარაძე ლელა
  4. ჯაიანი სალომე
  5. ბათაძე გოჩა
  6. აფხაზავა მარიამ
  7. მახარაძე გოდერძი
  8. სურმანიძე ილია
  9. მეხეშიძე თამუნა
  10. მახარაძე მაია
  11. დავითაძე ნიკა
  12. ბერიძე გიორგი
  13. თამარი ჯაფარიძე
  14. სალომე მამულაძე
  15. მარიამ ხაჯიშვილი
  16. მერი მელაძე
  17. ფუტკარაძე თამილა
  18. თავართქილაძე ბექა
  19. ბერიძე მერაბ
  20. თენგიზ დოლიძე
  21. ვანაძე თამარ
  22. გიორგაძე თამარ
  23. ჯიქია ნათია
  24. ასანიძე კახი
  25. შავაძე ბაჩუკი
  26. ბარამიძე გოგიტა
  27. სურმანიძე მამუკა
  28. შერვაშიძე ნიკა
  29. ცინცაძე მირიან
  30. ცომაია ტარიელ
  31. ბერიძე ვიოლეტა
  32. კეჟერაძე ქეთევან
  33. ჯაყელი ნინო
  34. დუმბაძე მაკა
  35. მამულაძე ანნა
  36. ზოიძე თეონა

   

  აგრარულ მეცნიერებათა და ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტი

   

  სპეციალობა-ბიზნესის ადმინისტრირება

  1. ცინცაძე რეზო
  2. სეფერიძე ქრისტინა
  3. ვასაძე დიანა
  4. გავაშელაშვილი გიორგი
  5. გიორგაძე ნინო
  6. გიორგაძე თამაზ
  7. ძირკვაძე სოფო
  8. ეთერ ფუტკარაძე
  9. ბოლქვაძე ნინო
  10. გორგილაძე მალვინა
  11. ცეცხლაძე თორნიკე
  12. გოგიტიძე მაია
  13. ლორთქიფანიძე დიანა

  სპეციალობა - აგრარული მეცნიერებანი

  1. მახარაძე ნიკა
  2. დავითაძე რაული
  3. მესხიძე ზურაბ
  4. ჯაყელიძე ქრისტინა
  5. კილასონია ვიტალი
  6. შავაძე ია
  7. მჟავანაძე სოფიკო
  8. ბოლქვაძე დარინა
  9. ტაკიძე გიორგი
  10. შავაძე ლევან
  11. გოგიტიძე ნინო

   

   

  სპეციალობა- მათემატიკა

  1. ბერიძე თამრიკო
  2. მჟავანაძე თეონა
  3. დიანა ანანიძე
  4. გოგმაჩაძე მათე
  5. ხატია შავაძე
  6. თამთა ფარტენაძე
  7. კომახიძე თეა
  8. ბერიძე ია
  9. ზოიძე სოფიო
  10. ბარამიძე მარიამ