დეკანი

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტის დეკანი 

ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის აკადემიური დოქტორი 

პროფესორი  - ნონა შუშანიძე 

საკონტაქტო: 

ტელ: 577 25 40 17 

მეილი:   shushanidze-nino@mail.ru