აბიტურიენტთა რეგისტრაცია დაიწყო

 • აბიტურიენტთა რეგისტრაცია დაიწყო

  • 4 სექტემბერი, 2023
  ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტში 2023-2024 სასწავლო წლის აბიტურიენტთა რეგისტრაცია დაიწყო.
   
  აბიტურიენტებმა რეგისტრაციისათვის უნდა წარმოადგინონ შემდეგი დოკუმენტაცია:
  1. პირადობის მოწმობის (პასპორტის) ასლი;
  2. შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის საგამოცდო საიდენტიფიკაციო ბარათი;
  3. სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის (ატესტატის) ნოტარიულად დამოწმებული ასლი;
  4. დაბადების მოწმობის ასლი;
  5. ორი ფოტო ¾ – ზე;
  6. სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ვაჟებმა).
  საბაკალავრო პროგრამებზე საბუთების მიღება დაიწყება 4 სექტემბრიდან გაგრძელდება 15 სექტემრის ჩათვლით.
  საბუთების მიღება იწარმოებს საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტის კანცელარიაში ყოველ დღე 10:00 საათიდან 17:00 საათამდე გარდა კვირისა.
  სწავლა დაიწყება 18 სექტემბერს.
  საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტში სწავლა უფასოა.
  საკონტაქტო ინფორმაცია:
  ეკატერინე გელენიძე: 595 17 14 65
  ინეზა ფუტკარაძე: 591 40 81 90  574 088 401
  ელ-ფოსტა: tbelabuserisdze@gmail.com
  ვებ-გვერდი: tbeli.ge