პროგრამების დაგეგმვის შემუშავების განხორციელების შეფასებისა და განვითარების წესი