მაგისტრანტთა რეგისტრაცია დაიწყო

 • მაგისტრანტთა რეგისტრაცია დაიწყო

  • 4 სექტემბერი, 2023
  ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტი 2023-2024 სასწავლო წლისათვის აცხადებს მიღებას სამაგისტრო პროგრამებზე.
   
  სამაგისტრო პროგრამებია:
  1. საქართველოს ისტორია;
  2. ქართული ლიტერატურა;
  3. ქართველური ენათმეცნიერება;
  4. ხელოვნებათმცოდნეობა;
  5. აგრარული მეცნიერებანი;
  6. არქეოლოგია;
  7. ჟურნალისტიკა;
  8. მათემატიკა;
  9. საჯარო მმართველობა;
  10. ბიზნესის ადმინისტრირება.
  სამაგისტრო პროგრამაზე სწავლის მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ შემდეგი საბუთები:
  1. პირადობის მოწმობის (პასპორტის) ასლი;
  2. შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის საგამოცდო საიდენტიფიკაციო ბარათი;
  3. ბაკალავრის (ან მასთან გათანაბრებული) აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დიპლომის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი (დიპლომის დანართთან ერთად) ან ცნობა სასწავლებლიდან სწავლის დასრულების შესახებ (ბაკალავრის სასწავლო ბარათთან ერთად);
  4. ორი ფოტო ¾ – ზე;
  5. სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ვაჟებმა).
  სამაგისტრო პროგრამებზე საბუთების მიიღება 4 სექტემბრიდან 22 სექტემბრის ჩათვლით.
  საბუთების მიღება იწარმოებს საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტის კანცელარიაში ყოველ დღე 10:00 საათიდან 17:00 საათამდე გარდა კვირისა.
  სამაგისტრო პროგრამებზე მიღება განხორციელდება გასაუბრების საფუძველზე .
  გასაუბრება ჩატარდება 23, 25 სექტემბერს 13:00 საათზე. გასაუბრების შედეგები გამოქვეყნდება 26 სექტემბერს. საპრეტენზიო განცხადებების მიღება იწარმოებს 27 სექტემბერს. საპრეტენზიო განცხადებებზე პასუხი გაიცემა 29 სექტემბერს, ჩარიცხულთა სიები გამოქვეყნდება 2 ოქტომბერს უნივერსიტეტის ვებ გვერდზე ( www.tbeli.ge ) .
  პირველკურსელთათვის სამაგისტრო პროგრამებზე სწავლა დაიწყება 3 ოქტომბერს.
  საკონტაქტო პირი: ეკატერინე გელენიძე: 595 17 14 65
  ინეზა ფუტკარაძე: 591 408 190   574 088 401
  ელ-ფოსტა: tbelabuserisdze@gmail.com