მასწავლებლის პროგრამაზე ჩარიცხული სტუდენტები

  • მასწავლებლის პროგრამაზე ჩარიცხული სტუდენტები

    • 2020-10-02 17:21:15

    ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტში 2020 წელს 60 კრედიტიან მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხული სტუდენტების სია ქართული ენისა და ლიტერატურის მიმართულება 1. გიული დეკანაძე; 2. მარია ბარამიძე; 3. ნინო ცეცხლაძე; 4. მარინა ტარიელაძე; 5. თამარ კუჭაშვილი; ¬ 6. მარიამ ქამადაძე; 7. მადონა არძენაძე; 8. ირინე დიასამიძე; 9. თამარ ბერიძე; 10. მარინა ბოლქვაძე; 11. ირინე ბერიძე ისტორიის მიმართულება 1. დარინა ავალიანი; 2. თენგიზ შაინიძე; 3. მინდია ბალაძე; 4. ელისო გაბაიძე; სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების მიმართულება 1. ნინო გაბიძაშვილი; 2. ხათუნა ცხადაია; 3. ნინო ოსეფაშვილი; 4. ირაკლი კალანდარიშვილი; 5. მიხეილ მახარაძე; 6. ნათია დევაძე ; 7. თამარი ნონიაშვილი; 8. ლია ლომიძე; 9. დიანა ლოლაშვილი;

დატოვეთ კომენტარი