სამაგისტრო პროგრამებზე 154 მაგისტრანტი ჩაირიცხა

  • ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტი ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით აცხადებს კონკურსს შემდეგ.

    • 2019-10-04 13:11:39

დატოვეთ კომენტარი