logo24
დეკ
2014

შიდა საუნივერსიტეტო კონფერენცია

23 დეკემბერს საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტში ყოველწლიური შიდა საუნივერსიტეტო კონფერენცია ჩატარდა. კონფერენცია რვა სექციად იყო დაყოფილი. ორმოცზე მეტმა მომხსენებელმა სხვადასხვა პრობლემური და აქტუალური სამეცნიერო ნაშრომი წარადგინა. მომხსენებლებმა ისაუბრეს დასმული საკითხის წარმოშობის მიზეზებსა და პრობლემის გადაჭრის გზებზე. კონფერენციის წარდგენა ხდებოდა საჩვენებელი სლაიდების ფონზე. კონფერენციას ორგანიზებას უწევდნენ უნივერსიტეტის პროფესორები: თემურ ტუნაძე, ოლეგ ჯიბაშვილი, გივი ჭუმბურიძე,

ი ს ტ ო რ ი ი ს სექცია
1. შანთაძე რუსუდან, ფერეიდნელი ქართველები, ხელ-ლი: ოლეგ ჯიბაშვილი,
2. დავით ფუტკარაძე, მითრიდატე პონტოელი, ხელ-ლი: ოლეგ ჯიბაშვილი,

ფ ი ლ ო ლ ო გ ი ი ს სექცია
1. თებრონე თავდგირიძე,აღმზრდელის როლი საზოგადოებაში ა. წერეთლის ,,გამზრდელის“ მიხედვით, ხელ-ლი: ლელა კუკულაძე,
2. ცისნამ ბერიძე, ნონა ფუტკარაძე,სამოხელეო ინსტიტუტისა და ლაშქრის აღჭურვილობის აღმნიშვნელი ტერმინები ვეფხისტყაოსანში, ხელ-ლი: მადონა კეჟერაძე,

გ ა ნ ა თ ლ ე ბ ი ს სექცია
1. თეონა გოგიტიძე, მარიეტა იაკობაძე, ჰიპერაქტიური ბავშვები, ხელ-ლი: რომან აბაშიძე,
2. ელლა მახარაძე, დაუნის სინდრომი და სწავლების სტრატეგიები

ხ ე ლ ო ვ ნ ე ბ ი ს ს ე ქ ც ი ა
1. მაია ბერიძე, თბილისის მეტეხის ტაძარი,ხელ-ლი: ნათია კვაჭაძე,
2. ხათუნა ბოლქვაძე, ქეიფის სცენები ნიკო ფიროსმანაშვილის შემოქმედებაში, ხელ-ლი: ნატალია ხაბაზი,
3. თამილა ებრალიძე, XX საუკუნის 20-30-იანი წლების ძირითადი მხატვრული ტენდენციები ირაკლი გამრეკელის თეატრის მხატვრობაში, ხელ-ლი: მანანა კაშია,
4. ნათია ღორჯომელაძე, არქაული ბერძნული ქანდაკების ძირითადი სტილური ნიშან-თვისებები, ხელ-ლი: მანანა კაშია
5. მელანო ნატარიძე, დ. თავაძის თეატრის მხატვრობის ძირითადი პრინციპები, ხელ-ლი: მანანა კაშია,

ს ა მ ა რ თ ა ლ მ ც ო დ ნ ე ო ბ ის სექცია
1. მერი ორმოცაძე, მარიამ მიქელაძე, გოჩა სურმანიძე, გოჩა ივანაძე, ირინე სურმანიძე, ირმა სურმანიძე, ადგილობრივი თვითმართველობის აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოს მართვის სამართლებრივი ასპექტები, ხელ-ლი: რაჟდენ ფუტკარაძე,
2. ივერ პაქსაძე,სახელმწიფო მმართველობის ფორმა და საქართველო – წარსული, აწმყო და მომავლის ტენდენციები, ხელ-ლი: ნუგზარ ფუტკარაძე,
3. გოჩა ივანაძე, დაკითხვა და გამოკითხვის წესი გამოძიების სტადიაზე, ხელ-ლი: ანზორ მახარაძე,
4. ნათია ბოლქვაძე, უფლების დაცვის პრევენციული საშუალებები ადმინისტრაციულ სამართალში, ხელ-ლი: რაჟდენ ფუტკარაძე,
5. ნინო დავითაძე, კანონის წინაშე თანასწორობა, ხელ-ლი: რაჟდენ ფუტკარაძე,

ს ა ჯ ა რ ო მ მ ა რ თ ვ ე ლ ო ბ ი ს ს ე ქ ც ი ა
1. ილონა თავართქილაძე, ნიკო ნიკოლაძის პოლიტიკური შეხედულებები, ხელ-ლი: ბესარიონ ბერიძე,
2. თეა კოჩალიძე,ილია ჭავჭავაძის როლი აჭარის დედა სამშობლოს დაბრუნებაში, ხელ-ლი: ბესარიონ ბერიძე,
3. ელიზბარ თურმანიძე,XX საუკუნის უდიდესი მხედართმთავარი, ბელადი და გენიოსი, ხელ-ლი: ბესარიონ ბერიძე,
4. ჯაბა გორგაძე,მსოფლიო ცივილიზაცია და კულტურა, ხელ-ლი: ნათია ბერიძე,
5. იოსებ მიქელაძე,შუასაუკუნეობრივი კათოლიკური სისტემის რეფორმა (ისტორიულ, პოლიტიკური და ფილოსოფიური შეხედულებები), ხელ-ლი: ბესარიონ ბერიძე,
6. შორენა მამულაძე,ტერორიზმი თანამედროვე მსოფლიოს გამოწვევა, ხელ-ლი: ბესარიონ ბერიძე,
7. ირინა ხარაძე,კულტურული გლობალიზაცია, ხელ-ლი: ბესარიონ ბერიძე,
8. ნინო ბერიძე, სამართალი, მორალი და პოლიტიკა, ხელ-ლი: ლევან ბერიძე,
9. მაია ბერიძე, ადამიანი საზოგადოება, ხელ-ლი: ლევან ბერიძე,
10. ქეთევან აბუსელიძე, რიტა გელაძე,ადამიანური საზრისის კვლევა ფილოსოფიასა და მეცნიერებაში, ხელ-ლი: ნათია ბერიძე,

ბ ი ზ ნ ე ს ი ს ა დ მ ი ნ ი ს ტ რ ი რ ე ბ ი ს ს ე ქ ც ი ა
1. თეონა თებიძე,ქალთა შრომის პერსპექტივები და მასთან დაკავშირებული პრობლემები საქართველოში, ხელ-ლი: სონია ჩეჩელაშვილი,
2. ჯუნა გუჩმანიძე, ჯანო აბულაძე, მარკეტინგული ხრიკები და მომხმარებლები, ხელ-ლი: ედუარდ მიქელაძე,
3. ინდირა დავითაძე,კომუნიკაციის როლი ბიზნესში, ხელ-ლი: ედუარდ მიქელაძე,
4. ჯუნა გუჩმანიძე, იმედა ზოიძე, უმუშევრობის მდგომარეობა საქართველოში დაბა შუახევის მაგალითზე, ხელ-ლი: სონია ჩეჩელაშვილი,
5. დალი დოლიძე,მოთხოვნისა და მიწოდების საბაზრო ძალები, ხელ-ლი: ლელა ჯახაია,
6. მადონა გოგიტიძე,როგორ ვმართოთ საკუთარი დრო, ხელ-ლი: ედუარდ მიქელაძე,
7. ნანა ფაღავა, ნინო ფაღავა,ეროვნული ვალუტის დევალვაციის მიზეზები და სტაბილიზაციის ღონისძიებები, ხელ-ლი: რამინ ცინარიძე,
8. მინდია იაკობაძე,ემოციური ინტელექტი, ხელ-ლი: თეა ხინთიბიძე,

ჟ უ რ ნ ა ლ ი ს ტ ი კ ი ს სექცია
1. ზეინაბ ქათამაძე, საქართველოს ტელევიზიები და ფიფლმეტრები, ხელ-ლი: ინგა ზოიძე,
2. თამარ თურმანიძე, ზოგადი პრობლემატიკა ბეჭდურ და ელექტრონულ მედიაში, ხელ-ლი: იოსებ სანიკიძე,

3. ნათია შაინიძე, ნატო შავაძე, ტელესიუჟეტის მომზადების პრინციპები, ხელ-ლი: ინგა ზოიძე,
4. თამაზ ქობულაძე,ტელეოპერატორის ფუნქციები, ხელ-ლი: ინგა ზოიძე,
5. ხათუნა ბოლქვაძე,მასმედიური აქსესუარები და მათი გამოყენება, ხელ-ლი: ირინე ცინცაძე,
6. ილონაშავლიძე, ნინო ჭაღალიძე,კორესპონდენტისა და რესპოდენტის ურთიერთობის და ინტერვიუს სპეციფიკა, ხელ-ლი: ინგა ზოიძე,
7. ლანა ბოლქვაძე,სპორტის განვითარების ეტაპები პიარის აუცილებლობა, ხელ-ლი: ნესტან მამუჭაძე,

კომენტარის დაწერა

*

captcha *